Arutelusid on oodatud korraldama kõik kogukonnad, kes hoolivad Eesti kestma jäämisest. Oleme koostöös ekspertidega töötanud välja aruteluformaadi ja tööriistad, mis aitavad arvestada probleemide erinevaid tahke ning jõuda vestlustes mõjusate tegevusettepanekuteni. Ühtse formaadi kasutamine võimaldab kõrvutada erinevate kogukondade jaoks olulisemaid probleeme ja lahendusettepanekuid ning luua nendest ka üle-eestiline koondpilt.

Arutelu edukaks läbiviimiseks toetame arutelujuhti vajalike juhiste, töölehtede ja taustamaterjaliga. Septembris ja oktoobris toimuvad sädeinimestele inspiratsiooni andvad aruteluformaadi läbimängud, kus sünnivad esimesed ettepanekud ja kust arutelujuht saab kaasa praktilise kogemuse meetodi kasutamiseks ning kogukondliku diskussiooni juhtimiseks.