Osalusarutelu on interaktiivne aruteluformaat, mis võimaldab osalejatel kokkulepitud teemade alusel vabalt arutleda. Formaat järgib seega kindlat mudelit, kuid osalejate vaheline teemakohane mõttevahetus on osa arutelu läbiviimisest.

Rahvastiku, rände ja tööhõive teemaline osalusküsimustik tugineb tunnustatud statistiku ja tervishoiu professori Hans Roslingu viimase 10 aasta teadustööl ning tema raamatul “Faktitäius” („Factfulness“). Roslingu hinnangul on inimestel loomulik kalduvus arvata, et maailmas on asjad hullemad, kui nad tegelikult on. See kehtib väga erinevate inimeste puhul, olgu nad teadlased, poliitikud, mingi valdkonna asjatundjad, õpetajad, tudengid või huupi valitud inimesed, sõltumata haridusest või ametist. Rosling koostas aastaid tagasi valikvastustega testi inimarengu ja maailma trendide kohta ning selgus, et enamus meist vastab suurele osale küsimustele valesti. Ja sarnaselt valesti - tõlgendame maailma negatiivsemalt, kui see tegelikult on.

Rosling toob välja kümme põhjust, miks meie arusaam maailmast on moonutatud ja mida saame igaüks ise teha, et mõtlemislõkse vältida. Lisaks uutele teadmistele pakub aruteluformaat mõistmist, miks kalduvad inimesed üht- või teistmoodi arvama.

Alljärgnevalt on võimalik alla laadida osalusaruteluks vajalik materjalide komplekt. Osalusküsimustik ja faktileht taustainfoga on mõeldud arutelul osalejatele; juhis ja taustainfoga küsimustik aga arutelu korraldajale.

Head arutlemist!

Korraldajale

Juhis (PDF) Küsimustik vastuste ja taustainfoga (PDF)

Osalejale

Faktileht (PDF) Küsimustik (PDF)